Pohodlí ratanu pouze pro Vás
Zavolejte nám: +421 903 300 333

Obchodní podmínky

PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.pohodliratanu.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.pohodliratanu.cz, Svet Ratanu s.r.o, Mlynské Nivy 77, Bratislava 821 07, IČO: 46 739 921, DIČ: 2023557767, IČ DPH: SK2023557767, zapsaná v OŘ vedeném Okresným súdom Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 82509/B
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

Objednání zboží:

Objednání zboží se provádí vložením zboží do košíku, vypsáním dotazu formou elektronické pošty na daný produkt v katalogu zboží, nebo telefonicky na tel. čísle +421 948 445 566. Následně Vám bude sděleno buď telefonicky, nebo e-mailem potvrzení Vaší objednávky a budeme Vás kontaktovat o způsobu předání zboží.

Doručení zboží:

Doručení zboží po vložení do košíku a odsouhlasení dopravného ze strany zákazníka proběhne do 4 - 10 prac. dnů po celé ČR. Nebo po vzájemné dohode o dodaní tovaru.

Je přijaté zboží poškozené

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce nebo naši společnost.

Platební podmínky:

a) Veškeré uváděné ceny jsou včetně DPH
b) V hotovosti při převzetí zboží - dobírkou
c) Online - platební kartou přes system CardPay
d) Zálohovou fakturou – proforma faktura, po obdržení částky na náš účet doručujeme zboží do 3 pracovních dnů na uvedenou adresu včetně daňového dokladu. K ceně za zboží je nutné připočíst dopravu dohodnutou mezi prodávajícím a kupujícím.

Dopravné:

Po celé ČR bude dopravné vypočítáno na základě dodaného PSČ a bude odsouhlaseno mezi prodávajícím a kupujícím. Dopravné zahrnuje nakládku i vykládku zboží na místo určení. Místem určení jsou vždy první dveře, branka z ulice. Dopravné na větší vzdálenosti a do zahraničí zajišťují externí spediční společnosti a bude vždy účtováno po vzájemné domluvě. Termín a doba dopravy budou vždy odsouhlaseny mezi prodávajícím a kupujícím.

Záruční doba:

Námi prodávané zboží má záruku 24 měsíců.
Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, mechanickým poškozením věci, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém je zboží běžně používáno.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo vrácení peněz
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo vrácení peněz.
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyřízení reklamace:

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu Svet Ratanu s.r.o, Mlynské Nivy 77, Bratislava 821 07, Slovensko nebo přinést osobně – vždy po vzájemné domluvě. Balík - zboží musí být označeno viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží, kopii, popř. originál daňového dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající.
V případě neoprávněné reklamace bude zboží připraveno k vyzvednutí na prodejně nebo po dohodě se zákazníkem odesláno zpět na jeho náklady.Doba trvání reklamace se počítá ode dne přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data převzetí nové věci.